Autoškola testy

On-line autoškola testy , v. 2015. E-testy pro snazší přípravu v autoškole.

Testy na autoskola-testy.cz

Své znalosti si můžete otestovat pomocí zkušební aplikace na autoskola-testy.cz, přístupové údaje žáci Autoškola Šmerák obdrží mailem.

e-mail:
heslo:

Testy autoškola Ministerstva dopravy

Znalosti si též můžete otestovat pomocí oficiálních cvičných on-line autoškola e-testů* Ministerstva dopravy. Vyzkoušejte si nanečisto, jak znáte pravidla silničního provozu.

E-testy autoškola 2015

* – e-Testy Autoškola Ministerstvo dopravy ve verzi pro r. 2015

Autoškola zkoušky závěrečné a opravné

Závěrečné zkoušky

Řidičský kurs je ukončen zkouškou z odborné způsobilosti v řízení motorových vozidel. Zkouška se skládá ze dvou částí:

Zkouška z předpisů provozu vozidel

Skládá se v elektronické podobě na počítači. Test obsahuje 25 otázek, které jsou hodnoceny jedním – čtyřmi body. Otázky mají vždy pouze jednu správnou odpověď. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky musí žadatel dosáhnout u všech skupin řidičských oprávnění nejméně 43 bodů (max. 50 bodů). Zkouška trvá 30 minut.

Zkouška z praktické jízdy

Žadatel musí prokázat znalosti a dovednosti při ovládání vozidla a řešení dopravních situací vzniklých v silničním provozu. Zkouška z praktické jízdy trvá 30 – 45 minut dle konkrétní skupiny řidičského oprávnění.

Za účast na závěrečné zkoušce se platí MÚ správní poplatek ve výši 700 Kč (autoškola za zkoušky poplatek nevybírá).

Opravné zkoušky

Pakliže žadatel u jedné či více zkoušek neprospěje, musí se zúčastnit zkoušky opravné (nejdříve za 5 pracovních dní, v praxi tedy nejdříve za týden). Pokud neuspěje ani u této opravné zkoušky, skládá náhradní opravnou zkoušku – opět nejdříve za týden. Počet opravných zkoušek je omezen tak, že závěrečné zkoušky musí žadatel úspěšně složit nejpozději do 6 měsíců. Pokud se tak nestane, musí absolvovat v autoškole nový kurz v plném rozsahu.

Za účast na opravné zkoušce se platí MÚ správní poplatek ve výši 100 Kč (zkouška z předpisů provozu vozidel) a 400 Kč (zkouška z praktické jízdy).

Autoškola Šmerák

Uvažujete o řidičském kursu? Neváhejte a kontaktujte, prosím, Autoškolu Šmerák.